Пайдаланушы келісімі
1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1.1 «Raketa Soft Ltd.»(бұдан әрі — Chocodostavka) жеке компаниясы осы Пайдаланушы келісімінде (бұдан әрі – Келісім) баяндалған шарттарда Интернет желісін Пайдаланушыға (бұдан әрі - Пайдаланушы) негізінде жұмыс істейтін Платформа сервистерінің жұмысқа қабілеттілігі мен жоғары технологиялылығын қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін Chocodostavka әзірлеген бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалана отырыпПайдаланушылар мен жөнелтімдерді жеткізу қызметтерін жүзеге асыратын тұлғалар (бұдан әрі – Курьерлер) арасында байланыс орнату және олардың арасында мәмілелер жасау (нақты уақыт режимінде Интернет желісінде жұмыс істейтін Интернет алаңдар беру) үшін Платформаның бағдарламалық-техникалық мүмкіндіктерін ұсынады.
1.2 Осы Келісім шеңберіндегі Платформа деп Пайдаланушыға және Курьерге өзара байланыс орнатуға және мәмілелер жасауға мүмкіндік беретін, веб-сайт нысанында және/немесе өзге де технологиялық нысанда ұсынылған және «Астана Хаб» Халықаралық технологиялық паркінің қатысушысы болып табылатын Chocodostavka әзірлеген бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалана отырып, нақты уақыт режимінде Интернет желісінде жұмыс істейтін қажетті сервистер жиынтығы (инфрақұрылымы) бар Chocodostavka сауда алаңы түсініледі. Қазіргі уақытта бар Платформаның барлық сервистері, сондай-ақ олардың кез келген дамуы және/немесе жаңаларын қосу осы Келісімнің мәні болып табылады.
1.3 Келісімді Chocodostavka қандай да бір арнайы хабарламасыз өзгертуі мүмкін, егер келісімнің жаңа редакциясында өзгеше көзделмесе, Келісімнің жаңа редакциясы Интернет желісінде осы абзацта көрсетілген мекенжай бойынша орналастырылған кезден бастап күшіне енеді. Келісімнің қолданыстағы редакциясы мына бетте орналасқан https://chocodostavka.kz/agreement.
1.4 Қандай да бір сервисті/оның жекелеген функцияларын пайдалана бастағанда немесе тіркеу рәсімінен өткеннен кейін Пайдаланушы Келісімнің шарттарын ешқандай ескертпелер мен ерекшеліктерсіз толық көлемде қабылдаған болып есептеледі. Пайдаланушы Келісімнің қандай да бір ережелерімен келіспеген жағдайда, Пайдаланушы Chocodostavka сервистерін пайдалануға құқылы емес. Егер Chocodostavka Пайдаланушы келіспейтін Келісімнің 1.3-тармағында көзделген тәртіппен келісімге қандай да бір өзгерістер енгізілген жағдайда, ол Chocodostavka қызметтерін пайдалануды тоқтатуға міндетті.

2. ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ ЕСЕПТІК ЖАЗБАСЫ
2.1 Chocodostavka Платформасын пайдалану осы Келісімнің 5-бөлімінің ережелеріне сәйкес Пайдаланушы тікелей Платформада немесе Chocodostavka Серіктестерінің сервистерінде жасаған есептік жазба болған жағдайда мүмкін болады.
2.2 Егер Пайдаланушының Chocodostavka Серіктестерінің кез-келген қызметінде бұрыннан құрылған есептік жазбасы болса, Пайдаланушы Платформада бөлек тіркеуден өтпейді.
2.3Тіркелу үшін Пайдаланушы тікелей Платформада тіркелу үшін қажетті көлемде өзі туралы сенімді және толық ақпарат беруге және осы ақпаратты жаңартып отыруға міндеттенеді. Егер Пайдаланушы дұрыс емес ақпарат берсе немесе Chocodostavka Пайдаланушы берген ақпарат толық емес немесе дұрыс емес деп санауға негізі болса, Chocodostavka өз қалауы бойынша Пайдаланушы есептік жазбасын бұғаттауға және Пайдаланушыға өз қызметтерін (немесе олардың жеке функцияларын) пайдаланудан бас тартуға құқылы.
2.4 Есептік жазбаны құру үшін ұсынылған дербес деректер осы Келісімнің 6-бөлімінің ережелеріне және Chocodostavka Серіктестерінің сервистерінде есептік жазба жасалған болса, Chocodostavka Серіктесінің дербес деректерін өңдеу шарттарына сәйкес өңделеді.
2.5 Платформаны пайдалану кезінде Пайдаланушы Платформадағы есептік жазбаға кіру үшін пайдаланылатын логин мен парольдің құпиялылығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Chocodostavka Пайдаланушының логині мен паролін үшінші тұлғалардың рұқсатсыз пайдалануына жауапты емес.

3. ПЛАТФОРМАНЫ ПАЙДАЛАНУ ШАРТТАРЫ
3.1 Платформа Пайдаланушыға жеке коммерциялық емес пайдалану үшін беріледі. Платформаны коммерциялық мақсатта пайдалану мақсатында Пайдаланушы Chocodostavka Серіктесімен шарт жасасуға міндетті.
3.2 Chocodostavka Пайдаланушыға Платформа сервистер3н пайдалану арқылы жөнелтуді жеткізуді ұйымдастыру бойынша Курьерлермен өз бетінше мәмілелер жасау мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін Пайдаланушыға өтеусіз негізде Платформаны ұсынады.
3.3 Осы Келісімде жөнелту деп мынадай параметрлерге сәйкес келетін жөнелтуге арналған зат түсініледі: ұзындығы – 1,5 м – ден аспайды, ені – 1 м – ден аспайды, биіктігі-0,7 м-ден аспайды, салмағы-20 кг-ға дейін.
3.4 Габаритті емес заттардан басқа Пайдаланушы келесі заттарды жеткізуге жібермеуге міндеттенеді:
 • жауынгерлік қолмен ату, азаматтық және қызметтік қару, оқ-дәрілер, оларға арналған қосалқы бөлшектер мен құрамдас бөліктер, спорттық садақтар мен арбалеттер, жарық, түтін және дыбыс сигналдарын беруге арналған қару, электр қаруы, электрошок құрылғылары және ұшқын ажыратқыштар, суық қару, қол шоқпарлар, кастеттер, сурикендер, бумерангтар және басқа да бейімделген соққы -спорттық снарядтарды қоспағанда, ұсақтау, лақтыру, шаншу-кесу әрекеттері, қосарланған қолданудың арнайы техникалық құралдары және оларға арналған құрамдас бөліктер;
 • есірткі, психотроптық заттар, прекурсорлар және олардың аналогтары;
 • ядролық материалдар, радиоактивті, күшті әсер ететін, каустикалық, жарылғыш және тез тұтанатын заттар, жару құралдары, пиротехникалық заттар және оларды қолданатын бұйымдар және басқа да қауіпті заттар;
 • улар, улы жануарлар, улы заттар, улы өсімдіктер және улы өсімдіктердің тұқымдары;
 • Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы және шетел валютасы;
 • Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысын күштеп өзгертуді, тұтастығын бұзуды, мемлекет қауіпсіздігіне нұқсан келтіруді, соғысты, әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық, діни, тектік-топтық және рулық үстемдікті, қатыгездікке, зорлық-зомбылыққа және порнографияға насихаттауды немесе үгіттеуді қамтитын баспа басылымдары, бейнелеу материалдары, кино -, фото -, аудио-және бейнематериалдар;
 • арнайы қаптамасыз тез бұзылатын тамақ өнімдері;
 • табиғаты бойынша немесе қаптамасына байланысты адамдарға қауіп төндіретін, басқа жүктер, айналадағы адамдарды немесе заттарды ластайтын немесе бүлдіретін (зақым келтіретін) заттар мен нәрселер;
 • жануарлар мен өсімдіктер, биологиялық материалдар;
 • азық-түлік өнімдерін қоса алғанда, тасымалдау үшін арнайы жабдықталған көлік құралдарын талап ететін заттар;
 • ашық ыдыстағы сұйықтықтар;
 • осы Келісімде көзделген габариттерге сәйкес келмейтін заттар;
 • арнайы қаптамасы жоқ сынғыш заттар;
 • Қазақстан Республикасының аумағында айналымына тыйым салынған немесе шектелген кез келген өзге заттар.
Курьер жөнелтуге қойылатын өзге де талаптарды көздеуі мүмкін.
Пайдаланушы жоғарыда аталған талаптарды сақтамаған жағдайда, ол Курьерлермен Курьерлік жеткізу қызметтерін көрсету процесінде туындауы мүмкін барлық жағымсыз салдарларға жеке-дара жауап беретіндігін растайды. Бұл ретте Курьер жеткізуге беруге жатпайтын заттар табылған жағдайда Пайдаланушыға қызмет көрсетуден бас тартуға құқылы.
3.5 Жөнелтімді жеткізуге өтінімді ресімдеу үшін Пайдаланушы барлық қажетті ақпаратты (жөнелтімді қабылдау және жеткізу мекенжайы, жөнелтімді алушының байланыс деректері және өзге де ақпарат) көрсетеді.
Chocodostavka және Chocodostavka Серіктестері аталған ақпаратты осы Келісім және өзге де шарттар бойынша міндеттемелердің орындалуын қадағалау, Сервистерді және маркетингтік/қаржылық/өзге де талдауды жақсарту үшін пайдалануға құқылы.
3.6 Пайдаланушының (аймақтың) орналасқан жеріне байланысты Платформаның барлық немесе кейбір функциялары қол жетімді болмауы немесе шектелуі мүмкін. Функциялар белгілі бір аймақтағы Пайдаланушы үшін егер мұндай Пайдаланушы оларды нақты пайдалана алмаса қол жетімді емес (шектеулі) болып саналады. Осы шектеулерді айналып өтудің кез келген техникалық және бағдарламалық әдістерін қолдануға тыйым салынады. Платформаның Пайдаланушысы үшін қолжетімсіз (шектеулі) функцияларды реттейтін осы Келісімнің ережелері Пайдаланушыға мұндай функциялар айқын түрде қолжетімді болғанға дейін қолданылмайды.
3.7 Күмәнданбау үшін Chocodostavka Курьерлік жеткізу қызметін ұсынбайды.
3.8 Курьерлер және Курьерлік жеткізу қызметтері туралы ақпаратты Курьерлер Платформа сервистері арқылы дербес ұсынады.
3.9 Chocodostavka Курьерлер ұсынатын ақпараттың мазмұны және/немесе өзектілігі үшін жауап бермейді. Пайдаланушының Курьерлермен қызметтерді сатып алу мәселелері бойынша өзара іс-қимылын Пайдаланушы Курьер қызметтерін көрсетудің қабылданған шарттарына сәйкес дербес жүзеге асырады.
3.10.Пайдаланушы мен Курьер арасында Платформа арқылы Курьерлік жеткізу қызметтеріне жасалатын мәміле жөнелтімді жеткізу үшін тиісті Курьер тағайындалған сәттен бастап жасалған болып есептеледі. Бұл мәміле Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.
3.11.Chocodostavka Курьер қызметтерін сатып алу үшін инфрақұрылымдық мүмкіндіктер ұсынады (Пайдаланушы мен Курьерлер арасында байланыс орнату және мәмілелер жасау). Chocodostavka қаржылық және Пайдаланушы мен Курьер жасаған кез келген басқа операциялар үшін, сондай-ақ Пайдаланушының Курьер қызметтерін сатып алуының кез келген салдары үшін жауап бермейді.
3.12.Chocodostavka ешбір жағдайда Пайдаланушы мен Курьер арасында жасалған мәміленің тарабы болмайды.
3.13.Chocodostavka Пайдаланушы мен Курьер арасында туындаған кез келген дауларды Платформа арқылы шешудегі жеделдік деңгейін арттыру үшін қолда бар мүмкіндіктер шегінде ақылға қонымды, технологиялық жәрдем көрсетуге құқылы.
3.14.Пайдаланушы төлем құралдарын, оның ішінде төлем карталарын заңды негізде пайдалануға кепілдік береді және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес олардың тиесілілігі мен пайдаланылуы үшін жауапты болады.
3.15.Chocodostavka қолда бар мүмкіндіктер шегінде осы Келісімнің 3.14-тармағымен талаптардың сақталуына мониторинг жүргізуге құқылы.
Осы Келісімнің 3.14-тармағын немесе Пайдаланушының олардың адалдығына және/немесе заңдылығына күмән тудыратын әрекеттерін бұзудың айқын және анық белгілері болған жағдайда, Chocodostavka Пайдаланушы мен Курьер арасында мәміле жасауды қамтамасыз етуді тоқтатуға және/немесе Пайдаланушының есептік жазбасын өшіруге құқылы.

4. ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ КУРЬЕРЛЕРМЕН ЕСЕП АЙЫРЫСУЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ
4.1 Chocodostavka Қазақстан Республикасының банктерімен және/немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдармен және/немесе төлем ұйымдарымен шарттар жасасу арқылы Курьерлік жеткізу қызметтері үшін төлемдерді жүзеге асыруды қамтамасыз етеді.
4.2 Chocodostavka Пайдаланушының төлем карталарының деректемелерін сақтауды және Курьерлік жеткізу қызметтері үшін төлемдерді өңдеуді жүзеге асырмайды.
4.3 Пайдаланушы Платформада орналастырылған ақпарат пен тарифтерге сәйкес Курьерлік қызметтерге ақы төлейді.
4.4 Курьерлердің қызметтеріне ақы төлеу Платформа сервистерін пайдалана отырып, қолма-қол ақшасыз нысанда ғана жүзеге асырылады.

5. CHOCODOSTAVKA СЕРІКТЕСТЕРІ
5.1 Chocofamily компаниялар тобына кіретін тұлғалар, сондай-ақ Chocodostavka-мен тиісті шарттары/келісімдері бар өзге де тұлғалар Chocodostavka Серіктестері болып табылады.
5.2 Chocodostavka және Chocodostavka Серіктестері өз қызметін өз бетінше де, экожүйе шеңберінде де жүзеге асыруға құқылы.
5.3 Экожүйе белгілі бір ұйымдастырушылық және/немесе технологиялық процестерді қолдана отырып, бірыңғай бағдарламалық жасақтама түрінде жұмыс істейтін chocodostavka Серіктестерінің әртүрлі өнімдері болып табылады.
5.4 Егер Пайдаланушының бұрын Chocodostavka Серіктесінің қызметінде жасалған есептік жазбасы болса, Пайдаланушыға Платформада тікелей есептік жазбаны жасамай-ақ Платформаны пайдалану мүмкіндігі беріледі. Chocodostavka Серіктесінің есептік жазбасындағы деректерді беру осы Келісімнің 6-бөлімінің ережелеріне және Chocodostavka Серіктесінің дербес деректерін өңдеу шарттарына сәйкес жүзеге асырылады.
5.5 Есептік жазбаны жою кезінде (есептік жазбаны өшіру, дербес деректерді өңдеуге келісімді қайтарып алу) Платформада Chocodostavka Серіктестерінің қызметтеріндегі есептік жазбалар жойылады. Chocodostavka Серіктестерінің кез-келген қызметінде есептік жазба жойылған кезде (Есептік жазбаны өшіру, дербес деректерді өңдеуге келісімді қайтарып алу) Платформадағы есептік жазба жойылады.

6. ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУ ЕРЕЖЕЛЕРІ
6.1 Осы Келісімді қабылдай отырып, Пайдаланушы өзінің дербес деректеріне қатысты Chocodostavka барлық іс-әрекеттерін жасауға сөзсіз келісім береді.
6.2 Пайдаланушының дербес деректері деп олардың негізінде айқындалатын белгілі бір Дербес деректер субъектісіне қатысты мәліметтер түсініледі. Пайдаланушы немесе Пайдаланушы келісім жасаған үшінші тұлғалар ұсынған дербес деректер:
 • аты, тегі, әкесінің аты (бар болса), телефон нөмірі, суреті, жасы;
 • электрондық деректер (IP мекенжайы, cookie файлдары);
 • Платформаға қол жеткізуді жүзеге асыру күні мен уақыты;
 • геолокация туралы ақпарат;
 • Chocodostavka Пайдаланушы мен тиісті Серіктес арасында жасалған келісімдердің және Chocodostavka мен Chocodostavka Серіктесі арасында жасалған келісімдердің шарттарына сәйкес Chocodostavka Серіктестерінен алатын Пайдаланушы туралы ақпарат;
 • төлем карталарының деректері, Пайдаланушы ұсынған, сондай-ақ Chocodostavka Серіктестерінен немесе төлем операциясын жүргізуге қатысатын өзге де тұлғалардан алынған өзге де төлем ақпараты.
6.3 Дербес деректерді өңдеудің мақсаты - Пайдаланушыны сәйкестендіру, Платформаға қол жеткізуді қамтамасыз ету, келісім бойынша міндеттемелерді орындау, Платформаның функционалын іске асыру, үшінші тұлғалармен келісім бойынша міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету, аналитика, қауіпсіздікті қамтамасыз ету және алаяқтық фактілерін анықтау.
6.4 Дербес деректерді өңдеу тәсілдері - жинау, жазу, жүйелеу, жинақтау, сақтау, нақтылау (жаңарту, өзгерту), алу, пайдалану, беру (тапсыру, қол жеткізу), бұғаттау, өшіру, жою.
6.5 Геолокация туралы ақпаратты өңдеу фондық режимде жүзеге асырылады және Платформаны пайдалану кезінде ғана жүзеге асырылады. Көрсетілген Дербес деректер үшінші тұлғаларға беріледі.
6.6 Дербес деректерді беру Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда ғана мүмкін болады және осы Келісімде айқындалған мақсаттарда Қазақстан Республикасының заңнамасы немесе Chocodostavka мен үшінші тұлғалар арасындағы шарттар негізінде жүзеге асырылады:
 • Сhocodostavka тиісті сұрау салу бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дербес деректерді беруге міндетті болатын жағдайда реттеуші органдарға, құқық қорғау органдарына, орталық немесе жергілікті атқарушы органдарға, басқа мемлекеттік органдарға немесе сотқа;
 • егер Пайдаланушы оларға дербес деректерді беруге келісім білдірген жағдайда, не Дербес деректерді беру Пайдаланушыға тиісті қызметтерді ұсыну немесе Пайдаланушымен жасалған белгілі бір келісімді немесе шартты орындау үшін талап етілетін болса үшінші тұлғаларға;
 • Сhocodostavka немесе үшінші тұлғаларды құқықтық қорғауды қамтамасыз ету мақсатында Пайдаланушы Пайдаланушымен жасалған келісімді немесе өзге шартты бұзған кезде не мұндай бұзушылық қаупі бар жағдайда дербес деректер берілетін үшінші тұлғаларға.
 • Chocodostavka және/немесе Chocodostavka Серіктестеріне тиісті келісім бойынша талдау қызметтерін ұсынатын үшінші тұлғаларға.
6.7 Дербес деректерді Chocodostavka Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген негіздерде келесі жағдайларда өңдейді:
 • Chocodostavka мен Пайдаланушы арасындағы шарт немесе келісім бойынша міндеттемелерді орындау;
 • Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтау;
 • Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Chocodostavka заңды мүдделерін қамтамасыз ету үшін.
6.8 Chocodostavka әрқашан белгілі бір мақсаттар үшін қажетті жеке деректерді өңдейді. Атап айтқанда, мұндай мақсаттарға мыналар жатады:
 • Пайдаланушыға Платформаға және есептік жазбаға кіруге мүмкіндік беру;
 • Платформаның жұмысына қатысты хабарламаларды, сұрауларды және ақпаратты жіберу, Пайдаланушымен келісімдерді орындау және Пайдаланушының сұраулары мен өтінімдерін өңдеу үшін Пайдаланушымен байланысты жүзеге асыру;
 • Платформаны өзгерту және жаңарту;
 • Chocodostavka Пайдаланушы құқықтары мен құқықтарын қорғау;
 • статистикалық деректерді, үлкен деректерді және басқа зерттеулерді жинау, өңдеу және ұсыну;
 • Платформа, Пайдаланушылар, Chocodostavka және/немесе үшінші тұлғалар үшін қауіпсіздік қатерлерін анықтау, соның ішінде Платформаны пайдалана отырып шарттар жасасу кезінде Пайдаланушының сенімділігін тексеру;
 • Платформаны пайдаланып төлемдерді қабылдауды ұйымдастыру.
6.9 Пайдаланушының тұтынушыларға қызмет көрсету мамандарымен барлық сөйлесулері сапаны бақылау және қызметті жетілдіру мақсатында жазылуы мүмкін.
Дербес деректерді сақтау мерзімі ұсынылған сәттен бастап 5 (бес) жылды құрайды. Егер Пайдаланушы көрсетілген мерзім өткеннен кейін Платформаны пайдалануды жалғастырған жағдайда, дербес деректерді сақтау мерзімі сол мерзімге ұзартылған болып есептеледі. Ұзартулар саны шексіз.
6.10 Chocodostavka Келісімде көзделген жағдайларды қоспағанда, Пайдаланушы ұсынған дербес деректерді тексермейді және олардың дұрыстығын, сондай-ақ Пайдаланушының дербес деректерді беру үшін құқық қабілеттілігі бар-жоғын бағалай алмайды. Дегенмен, Chocodostavka Пайдаланушының сенімді және жеткілікті дербес деректерді беруіне, сондай-ақ оларды уақтылы жаңартуына сенім білдіреді.
6.11 Пайдаланушы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген міндеттерді атқарады және өзге де құқықтарға ие болады.
6.12 Пайдаланушы мен Chocodostavka сәйкестендіргіштер ретінде пайдаланылған, оның ішінде Платформаға қолжетімділікті қамтамасыз ететін дербес деректерге қатысты есептік жазбаны жоюмен өзара іс-қимылы тоқтатылған жағдайда, Chocodostavka кейіннен Платформада осындай деректерді пайдалана отырып, жосықсыз/алаяқтық әрекеттерді алдын алу/болғызбау мақсатында, сондай-ақ ақпараттық-техникалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында Сhocodostavka статикалық (мұрағаттық) сақтауды жүзеге асыруға құқылы.

7. БАСҚА ШАРТТАР
7.1 Келісімдегі ешнәрсе Пайдаланушы мен Chocodostavka арасындағы агенттік қатынастарды, Серіктестік қатынастарды, бірлескен қызмет қатынастарын, жеке жалдау қатынастарын немесе келісімде тікелей көзделмеген басқа қатынастарды орнату ретінде түсінілмейді.
7.2 Егер қандай да бір себептермен осы Келісімнің бір немесе бірнеше ережелері жарамсыз немесе заңды күші жоқ деп танылса, бұл Келісімнің қалған ережелерінің жарамдылығына немесе қолданылуына әсер етпейді.
7.3 Пайдаланушы Қазақстан Республикасының заңнамасын, Chocodostavka ережелерін, осы Келісімнің ережелерін, сондай-ақ қоғамдық мораль мен адамгершілік нормаларын сақтауға, Chocodostavka өкілдерінің, Курьерлердің және Платформадағы өзге де адамдардың ар-намысы мен қадір-қасиетін қорламауға міндеттенеді.
7.4 Жоғарыда көрсетілген шарт бұзылған жағдайда, Пайдаланушыға осы бұзушылық туралы ескертуден кейін Chocodostavka Пайдаланушының есептік жазбасын өшіру арқылы осы Келісімнің орындалуын тоқтата тұруға құқылы. Chocodostavka Пайдаланушы Платформаның тиісті бөлімдерінде орналастыратын хабарламалар мен өзге де ақпаратты бағалау, пікірлер және т. б. қамтитын Платформаға, қызметтерге және Платформа қатысушыларына қатысты модерациялауды жүзеге асыруға құқылы.
7.5 Келісім және оның орындалуы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес реттеледі.
7.6 Пайдаланушы Платформаны «сол күйінде» қолданады. Chocodostavka қызметтердің Пайдаланушының талаптарына сәйкес келетініне/болашақта сәйкес келеді; қызметтер үздіксіз, жылдам, сенімді және қатесіз қамтамасыз етіледі; Қызметтерді пайдалану арқылы алуға болатын нәтижелер дәл және сенімді болады және кез келген мақсатта немесе қандай да бір сапада (мысалы, орнату және/немесе қандай да бір фактілерді растау); сервистерді пайдалану арқылы алынған кез келген өнімнің, қызметтің, ақпараттың және т.б. сапасы Пайдаланушының күткеніне сәйкес келеді деген кепілдік бермейді.
7.7 Пайдаланушы Платформаны пайдалана отырып алатын қызметтерді Пайдаланушы өз тәуекелімен пайдалана алады және оларды пайдаланудың ықтимал салдары үшін, соның ішінде Пайдаланушының компьютеріне немесе басқа техникалық құрылғысына немесе үшінші тұлғаларға келтіретін залал үшін, деректердің жоғалуы немесе кез келген басқа зиян үшін дербес жауапты болады.
7.8 Chocodostavka Пайдаланушының Платформаны және/немесе Платформа сервистерінің жекелеген бөліктерін/функцияларын немесе Курьер қызметтерін пайдалануы салдарынан болған кез келген залал үшін жауапты болмайды.
7.9 Кез келген жағдайда Chocodostavka жауапкершілігі Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 9-бабына сәйкес 3 000 000 (үш миллион) теңгемен шектеледі және оның әрекеттерінде кінә болған кезде оған жүктеледі.

8. CHOCODOSTAVKA ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ
«Raketa Soft Ltd.» жеке компаниясы
БСН: 210840900237
Заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55/22 ғимарат, пошта индексі Z05T3F5
Нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Байзақов көшесі, 280 үй, пошта индексі 050040